Pengertian Hikayat

Jika Kamu sedang mencari Solusi dari pengertian hikayat, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 solusi mengenai pengertian hikayat. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

contoh teks hikayat pengertian ciri strukturnya lengkap

apakah pengertian hikayat dan sebutkan nilai yang terkandung dalam hikayat?​

Pertanyaan: apakah pengertian hikayat dan sebutkan nilai yang terkandung dalam hikayat?​

Jawaban:

hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Hikayat adalah nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai pendidikan atau edukasi.

Pengertian hikayat hikayat

berasal dari Bahasa Arab yaitu ‘haka‘ yang artinya bercerita atau menceritakan.

Hikayat sendiri mulanya berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga tidak heran jika pada hikayat ditemukan banyak bahasa Melayu klasik.

Berikut penjelasan terkait definisi hikayat, karakteristik, nilai-nilai, strukur dan lain sebagainya.

Hikayat adalah salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang didalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan maupun orang ternama dengan berbagai kehebatan, kesaktian, ataupun kepahlawanannya.

Hikayat juga merupakan sebuah peninggalan leluhur kita yang berupa karya sastra berbentuk prosa yang kata dengan berbagai nilai kehidupan.

Hikayat juga biasanya memiliki gaya bahasa yang unik dan indah sehingga ia memiiki salah satu nilai yaitu estetika.

Terkadang hikayat ini mirip dengan cerita sejarah, yang kebanyakan isinya hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh dengan berbagai keajaiban.

Karakteristik Hikayat

Menurut KBBI karakteristik adalah sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Ada beberapa karakteristik dari hikayat yaitu:

 • Isi ceritanya mengandung hal-hal yang mustahil
 • Umumnya tokoh pada hikayat mempunyai kesaktian tertentu
 • Memiliki cerita yang anonim (tidak diketahui pengarangnya)
 • Bersifat istanasentris, maksudnya adalah berbagai cerita pada hikayat berkisar pada kehidupan kerajaan
 • Menggunakan alur berbingkai, maksudnya biasanya cerita pada hikayat terdapat cerita lainnya.

Nilai-Nilai dalam Hikayat

Ada beberapa nilai dalam hikayat yang dapat kita fahami yaitu:

 • Nilai Religi, nilai yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan.
 • Nilai Moral, nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan.
 • Nilai Budaya, nilai yang berkaitan dengan pola hidup pada suatu masyarakat tertentu yang ada pada zamannya.
 • Nilai Sosial, nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain serta tidak dapat hidup sendiri.
 • Nilai Edukasi, nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berbentuk pendidikan dalam artian yang umum atau luas.
 • Nilai Estetika, nilai yang berkaitan dengan keindahan.

Struktur Umum Hikayat  :

 • Abstraksi
 • Orientasi
 • Komplikasi
 • Evaluasi
 • Resolusi
 • Koda

Persamaan :

 • Memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik.

Perbedaan  :

 • Struktur cerpen tidak harus ada abstraks.

Note: jangan lupa ikuti/follow akun ku ya, semoga membantu 🙂

Pengertian hikayat dan pengertian karakteristik

Pertanyaan: Pengertian hikayat dan pengertian karakteristik

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa,terutama dalam Bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah,cerita,dan dongeng

apa pengertian hikayat

Pertanyaan: apa pengertian hikayat

Jawabannya:

Mapel : Sejarah
Bab : Karya Sastra
Sub Bab : Hikayat

Pembahasan :

Hikayat adalah Sebuah karya sastra prosa lama yang meliputi tentang kisah kehidupan keluarga kerajaan yang berada di Istana dan kaum bangsawan

# Maaf Kalo Salah

hikayat adalah salah satu contoh dari karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan tentang kehidupan keluarga istana kaum bangsawan dan orang ternama dengan semua kesaktian,kehebatan dan kepahlawanannya

Apa pengertian hikayat

Pertanyaan: Apa pengertian hikayat

Adalah salah satu bntuk prosa yang menceritakan khidupan raja dan khidupan para dewa

sastra indonesia lama yang berbahasa melayu mengisahkan tentang kerajaan (istanasentris) biasanya beralur maju dan sebagai penglipur lara para bangsawan

Apakah pengertian hikayat

Pertanyaan: Apakah pengertian hikayat

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam Bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama.

Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara atau untuk membangkitkan semangat juang.
#SumberWikipedia

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam Bahasa Melayuyang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama.

pengertian dari hikayat

Pertanyaan: pengertian dari hikayat

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam Bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama.

hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yg biasanya mengisahkan tentang keluarga kerajaan/bangsawan yg disajikan dengan bahasa melayu klasik, dan yg mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang yg dilengkapi dengan keanehan atau kemustahilan, kesaktian, serta mukjizat.

semoga membantu

apa pengertian hikayat

Pertanyaan: apa pengertian hikayat

salah satu bentuk sastra karya prosa lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kephalawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kekuatan/ kesaktian, dan mukjizat sang tokoh utama

apakah pengertian hikayat?

Pertanyaan: apakah pengertian hikayat?

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam Bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama.

hikayat= karya sastra lama berisi cerita, baik sejarah maupun cerita roman fiktif

Apa pengertian dari hikayat

Pertanyaan: Apa pengertian dari hikayat

Hikayat adalah salah satu bentuk prosa terutama dalam bahasa melayu tentang kisah dongeng dan cerita.

Pengertian dari hikayat adalah

Pertanyaan: Pengertian dari hikayat adalah

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam Bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. 

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam Bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara atau untuk membangkitkan semangat juang.

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai pengertian hikayat, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti apakah pengertian hikayat, apa pengertian hikayat, Apa pengertian dari, Apakah pengertian hikayat, and Apa pengertian hikayat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *